Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Alanya İcra ve İflas Dairesi

  Yeni icra modelinde hizmet sunmakta olan Alanya İcra Dairesi altı farklı bürodan oluşmaktadır.

  BÜROLARIN GÖREVLERİ

  DANIŞMA VE KALİTE YÖNETİM BÜROSU
            İcra dairesine gelenlerin, dairenin işleyişi ve icra takibine dair genel bilgileri alacakları büro olmasının yanında icra dairesi kalite yönetim sisteminin takip edileceği büro Danışma ve Kalite Yönetim Bürosudur.

   ESAS VE AİLE BÜROSU
            Takip talebinin alınmasından takibin kesinleşmesine kadar geçen sürede yapılması gereken tüm iş ve işlemlerin yapılacağı büro Esas ve Aile bürosudur.

   HACİZ BÜROSU
            Takibin kesinleşmesinden satış talebine kadar geçen sürede yapılması gereken tüm iş ve işlemler ile başka yer icra dairelerinden gelen haciz ile ilgili talimatların yerine getirileceği büro haciz bürosudur.

   SATIŞ BÜROSU
            Satış talebinin yapılmasından paraların paylaştırılması aşamasının sonuna kadar yapılacak tüm iş ve işlemlerin gerçekleştirileceği büro satış bürosudur.

   MALİ İŞLEMLER BÜROSU
            İcra Dairesinde yapılması gereken tüm tahsilatların (harç, cezaevi yapı harçları ve tüm vergiler dâhil)  ve ödeme işlemlerinin banka aracılığıyla yerine getirilmesini sağlayan büro mali işlemler bürosudur.

   DOSYA VE ARŞİV BÜROSU
            Diğer bürolar tarafından kabul edilip taranarak UYAP’a kaydedilen evrakın dosyaya takılması, dosyanın fiziki olarak muhafazası işlemleri ile arşiv hizmetlerinin yerine getirileceği büro dosya ve arşiv bürosudur.

   

   

  Önemli Harç ve Vergiler

  Tahsil Harcı (Takip Mik. Üzerinden)Diğer HarçlarDamga Vergileri 
  • Hacizden Önce %4,55
  • Hacizden Sonra %9,10
  • Satıştan Sonra %11,38
  • Vazgeçme/Haricen Tahsil (Hacizden Önce) %2,27
  • Vazgeçme/Haricen Tahsil (Hacizden Sonra) %4,55
  • Maaş ve Ücret Ödemelerinde %4,55
  • Tahliye Harcı Tebliğ Üzerine %1,13
  • Tahliye Harcı İcra Kanalıyla %2,27
  • Başvuru Harcı 80,70.TL
  • Peşin Harç : Takip Miktarı Üzerinden Binde 5
  • Cezaevi Yapı Harcı %2
  • Haciz, Teslim ve Satış Harcı : 189,50.TL
  • Vekalet Suret Harcı : 11,50.TL
  • Yerine Getirme Harcı : 80,70.TL
  • Kefalet / Temlik / Taahhütname de Binde 9,48
  • Yediemine Ödenen Paralardan Binde 9,48
  • Resmi şahıslar adına şahıslara ödenecek paralardan Binde 7,59
  • Kira Sözleşmelerinden Binde 1,89
  • İhale İşlemlerinde Binde 5,69

   

  İcra Dairesi Vergi ve İban Numarası Bilgileri

  BANKA HESAPLARI VE İBAN NUMARALARI : VAKIFBANK  ALANYA ŞUBESİ

  Vergi NumarasıEmanet Kasa HesabıHarç ve Vergiler HesabıCezaevi Yapı Harcı Hesabı
   001 179 7830

    TR87 0001 5001 5800 7308 8856 17

   TR22 0001 5001 5800 7308 8857 20  TR53 0001 5001 5800 7308 8857 44 

   

  Bilgilendirme      : 

  1. Emanet Hesabı Hakkında            : Emanet Hesaplar kısmına "Dosya Borcu - Masraf Ödemeleri - Teminat Bedelleri" yatırılmakta olup, bu hesaplara yatırılacak paralara mutlaka "Dosya Numarası - Ödeme Nedeni ve Borçlu / Alacaklı" Bilgisinin yazılması gerekmektedir. Aksi takdir dosya numarası ve taraf isimleri tespit edilemeyen, tutarsız olan ödemeleri iade edilmektedir. 
    
  2. Harç ve Vergiler Hesabı Hakkında    : Harç ve Vergiler Hesabına "Takip Açılışı Nedeniyle Alınan Harç ve Vergiler, Tahsil Harçları ve Dosyaların Kapatılması Nedeniyle Yatırılacak Harçlar" yatırılmaktadır. Bu hesaplara yatırılacak paralara mutlaka "Dosya Numarası - Ödeme Nedeni ve Borçlu / Alacaklı" Bilgisinin yazılması gerekmektedir. Aksi takdir dosya numarası ve taraf isimleri tespit edilemeyen, tutarsız olan ödemeleri iade edilmektedir.
    
  3. Cezaevi Yapı Harcı Hesabı Hakkında    : Cezaevi Yapı Harcı Kısmına Müdürlüğümüzce alacaklılara yapılan ödemeler nedeniyle, alacaklılardan kesilen CEYP Harçları yatırılmakatdır. Bu hesaplara İcra Müdürlüğünce yapılacak bilgilendirme dışında ödeme yapılmaması gerekmektedir.
    

  Adres

  Keykubat Bulvarı, 35 Metrelik Yol Üzeri 07400 Alanya/Antalya/Türkiye

  Telefon

  0 242 513 10 00

  0 242 512 93 59

  E-Posta