Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

  Bilgi İşlem Şefliği

   AMACIMIZ
    
           Kullanıcıların UYAP bilişim sistemini kullanabilmeleri için gerekli donanımsal alt yapıyı oluşturarak sürekli ve verimli işlerliğini sağlamak, UYAP bilişim sisteminin nihai hedefleri doğrultusunda yeterli desteği ve eğitimi vermek, avukat ve vatandaşın da katılımıyla UYAP bilişim sistemini en etkin kullanılır hale getirmektir.
    
   GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ
    
   Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) ' nin tüm birimlerde sorunsuz olarak çalışmasını sağlamak,
   Modüllerdeki ihtiyaçları tespit etmek, projelendirip Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına bildirmek,
   UYAP üzerinden personel görevlendirmelerini ve görevlendirme iptallerini zamanında yapmak,
   E-imza uygulamalarını yaygınlaştırmak, UYAP DYS’nin kullanımını artırarak kağıtsız ofis ortamına tam olarak geçişi sağlamak,
   Kullanıcı ihtiyaçlarının belirlenmesi, bu doğrultuda olası servislerin sağlanması, servis kullanım kurallarının belirlenmesi, bu doğrultuda kullanımın takip edilmesi ve servis devamlılığının sağlamak,
   Kullanıcılara teknik destek hizmetlerini vermek,
   Kullanıcı eğitim programlarını hazırlamak, eğitim vermek,
   Bilgi işlem ekipmanlarının sağlıklı bir şekildi muhafazasını ve dağıtımını sağlamak,
   Görev yapılan sahada bilişim teknolojileri ile ilgili ihtiyaçları tespit etmek, araştırmak ve projelendirmek,
   123/1 ve 125 nolu genelge hükümlerini yerine getirmek.
    
   GÖREV ALANIMIZ VE ALTYAPIMIZ
    
   Bilgi İşlem Şefliğimiz Alanya Adalet Sarayı bünyesindeki tüm birimlere ve Mülhakat Adliyemiz (Gazipaşa) olmak üzere fiziksel, yazılımsal ve doananımsal teknik konularda destek sağlamaktadır. Şefliğimiz yaklaşık 500 kullanıcıya (Hakim - savcı dahil) hizmet vermektedir.        
   TEŞKİLAT YAPIMIZ
    
            Alanya Bilgi İşlem Şefliği; Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne doğrudan bağlı olmakla birlikte, Cumhuriyet Başsavcısına ve UYAP Birim Sorumlusu Cumhuriyet Savcısına idari olarak bağlıdır.
    
    
    
   ALANYA BİLGİ İŞLEM ŞEFLİĞİ
   Bilgi İşlem Şefi

  -

   Network, Bilişim Ağları, Web, Portal, İntranet Geliştirme, E-İmza

  Kubilay M. GÜNDOĞDU

  M.Ufuk BOLAÇ

  Mehmet YILDIZ

  Ahmed Alper TELLİ

   Teknik Ofis Birimi

  Ahmed Alper TELLİ 

  Abdullah ÖZDEMİR                           

   Uzman Kullanıcı

  Kubilay M. GÜNDOĞDU

  Yasin ALTUN

  M.Ufuk BOLAÇ

   

   Depo ve Donanım BirimiTaner ÇİFTÇİ
   BİLGİ İŞLEM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENELGELERİİNDİR
   123 no.lu Genelge - Bilgisayar ve yan donanımları kullanma talimatıindir
   124 no.lu Genelge - UYAP Uygulamalarıindir
   124-1 no.lu Genelge - UYAP Uygulamalarıindir
   125 no.lu Genelge - Teknik birimlerin görev yetki ve sorumluluklarıindir
   Adli Sicil Entegrasyonunun Kullanılmasıindir
   KIHBI Entegrasyonunun Kullanılmasıindir
   145 no.lu Genelge - İnternet Sitelerinin Oluşturulmasıindir
   150 no.lu Genelge - Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS)indir

   

  Adres

  Keykubat Bulvarı, 35 Metrelik Yol Üzeri 07400 Alanya/Antalya/Türkiye

  Telefon

  0 242 513 10 00

  0 242 512 93 59

  E-Posta