Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Alanya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü

   
  Denetimli Serbestlik Müdürlüğü
    
           Resmi Gazetenin 20/07/2005 tarihli ve 25881 sayısı ile yürürlüğe giren; 5402 sayılı kanun çerçevesinde ilgili mahkemelerce haklarında mahkumiyet kararı verilmiş olup cezaları ertelenen, salıverilen ve haklarında hapis cezası dışında herhangi bir tedbire hükmedilen şüpheli, sanık, hükümlü ve özellikle suça sürüklenen çocuk veya suç mağdurları için, yine mahkemelerce belirlenen koşullar ve süre içinde hazırlanan bir plan çerçevesinde kişilerin toplum içinde izlenmesini, iyileştirilmesini, psiko-sosyal sorunlarının çözülmesini, salıverme sonrası korunmasını, toplum ile bütünleşmesini ve buna benzer her türlü ihtiyaç alanlarında program ve kaynak sağlama, bilgilendirme, yönlendirme ve yardım hizmetlerini kapsayan toplum esaslı çalışmalar yürütmektedir.
   
    
   Gelen Evrak Bürosu
   Denetimli serbestlik müdürlüğüne, mahkemelerden, Cumhuriyet başsavcılıklarından ve diğer kurumlardan gelen evrak ve tüm yazılar gelen evrak bürosuna gönderilir. Gelen evrak bürosu ilgisine göre bu yazı ve evrakı ilgili diğer bürolara dağıtır.
   Kayıt Kabul Bürosu
   Haklarında denetimli serbestlik kararı verilen yükümlülerin kayıt ve kabul işlemleri, kayıt kabul bürosunca yapılır.
   Değerlendirme ve Planlama Bürosu
   Yükümlülerin risk ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, risk ve ihtiyaçlarına uygun olarak toplum içinde denetim ve takibi ile iyileştirilmesine yönelik yapılacak çalışmaların planlanması, değerlendirme ve planlama bürosunca yapılır.
   İnfaz Bürosu
   Değerlendirme ve planlama bürosunca hazırlanan denetim planı doğrultusunda, yükümlüler hakkında belirlenen denetimli serbestlik kararlarının infazı ile yükümlülerin toplum içinde denetimine, takibine ve iyileştirilmesine yönelik çalışmaların koordinasyonu infaz bürosunca yapılır.
   Eğitim ve İyileştirme Bürosu
   Eğitim ve iyileştirme bürosu, vaka sorumlusu tarafından gönderilen yükümlülerin topluma kazandırılmasına, eğitim ve iyileştirilmesine yönelik denetim planında belirlenen çalışmaları yürütür.
   Denetim Bürosu
   Yükümlülerin toplum içinde denetim ve takibi, gerektiğinde kollukla işbirliği içerisinde denetim bürosunda görevli denetimli serbestlik memurları tarafından yerine getirilir.
   Mağdur Destek Hizmetleri Bürosu
   Denetimli serbestlik müdürlüklerinde, mağdurlara yönelik hizmetleri koordine etmek ve yürütmek üzere mağdur destek hizmetleri bürosu oluşturulmuştur.
   Koruma Kurulu Bürosu
   Koruma kurulu bürosu, koruma kurulunun sekretarya işlerini yürütür, koruma kuruluna başvuran mağdurlar ile hükümlülerin taleplerini değerlendirir.
   İdari ve Mali İşler Bürosu
   İdari ve mâli işler bürosu, müdürlüğün görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yürütebilmesi için ihtiyaç duyduğu idari işleri planlar ve yürütür; mal ve hizmet alımlarını gerçekleştirir.
   Din Eğitimi Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Bürosu
   Din hizmetleri, din eğitimi, manevi danışmanlık ve rehberlik faaliyetleri sunulması, toplumda suç işleme oranının azaltılması ve yeniden suç işlenmesinin önlenmesi ile tutuklu ve hükümlülerin, dini ve ahlaki duygularını geliştirerekyeniden topluma kazandırılması amacıyla yapılacak işlere ilişkin usul, esas ve yükümlülükleri belirlemektir.
   Alanya Adalet Sarayı Santral
   0242 513 10 00 - 0242 512 93 59
   Gelen Evrak-Kayıt Kabul-İdari ve Mali İşler Bürosu ve Koruma Kurulu Bürosu
   Dahili: 2205
   Değerlendirme ve Planlama Bürosu
   Dahili:2177
   Eğitim ve İyileştirme Bürosu
   Dahili:2149-2150-2151-2152
   İnfaz Bürosu
   Dahili:2157-2158-2160-2161-2162 - 2163-2164-2165-2166-2148
  Adres

  Keykubat Bulvarı, 35 Metrelik Yol Üzeri 07400 Alanya/Antalya/Türkiye

  Telefon

  0 242 513 10 00

  0 242 512 93 59

  E-Posta