Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  Adli Sicil Şefliği

   Adli Sicil Şefliği
    
       1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 44. maddesi uyarınca Genel Müdürlüğümüze verilen görevler, 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkartılan Adli Sicil Yönetmeliği ile sair ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir.
   Amaç ve Hizmetler
    
      Kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerine mahkûmiyete ilişkin bilgilerin otomatik işleme tâbi bir sistem kullanılarak toplanması, sınıflandırılması, değerlendirilmesi, muhafaza edilmesi ve gerektiğinde en seri ve sağlıklı biçimde ilgililere bildirilmesi.
    
   •    e-Devlet kapısından alınan adlî sicil belgeleri üzerindeki barkod numarası ve T.C. Kimlik Numarası "https://www.turkiye.gov.tr/adli-sicil-belge-doğrulama" adresine girildiğinde, ibraz edilen belgenin Adlî Sicil Bilişim Sistemindeki aslı görüntülenerek doğrulanabilmektedir.
    
   •    Adlî sicil kaydı bulunmayanlar Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Felemenkçe, İspanyolca, Portekizce ve Danca dillerine tercüme edilmiş adlî sicil belgelerini e-Devlet üzerinden alabilmektedir.
    
   •    Adlî Sicil Bilişim Sisteminde tutulan kayıtların adlî sicil kaydından çıkartılması, arşiv kaydına alınması ve arşiv kaydından silinmesine dair yetki ve görev, 5352 sayılı Kanunda 6290 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, mahkemelerden alınarak tamamen Genel Müdürlüğümüze verilmiş bulunmakta; bu işlemler anılan Adlî sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesi işlemleri, 5352 sayılı Kanunun 14. maddesi uyarınca Bakan onayı ile üç hâkimden oluşturulan komisyon tarafından yürütülmektedir.
    
   •    Yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarının Konsolosluklar aracılığıyla gerçekleştirdikleri taleplerine ilişkin değerlendirme ve işlemler yapılmakta, ilgilisinin talebi üzerine, Almanca İngilizce ve Fransızca olmak üzere üç ayrı dilde adlî sicil sorgulama bilgilerine dair tercüme hizmeti verilmektedir. Dışişleri Bakanlığı ile yapılan protokol sonucunda, 2011 yılından itibaren  yabancı ülkelerde yaşayan Türk vatandaşlarının ihtiyaç duydukları adlî sicil kaydı talepleri, "Konsolosluknet"den verilmektedir.
     
   •    Vatandaşların doğrudan adlî sicil kayıtlarına ulaşımını sağlamak amacıyla, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Başkanlığına bağlı Türksat Uydu Haberleşme ve Kablo TV A.Ş. arasında imzalanan "Adlî Sicil Bilgilerinin e-Devlet Kapısından Sunulmasına İlişkin Hizmet Entegrasyonu Protokolü", 05/06/2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bu Protokolle, 5352 sayılı Kanunun 13. maddesinin ikinci fıkrası doğrultusunda, e-Devlet kapısı üzerinden güvenli bir ortamda doğru ve hızlı bir şekilde mevzuata uygun olarak kendilerine ait adlî sicil kayıtlarında sorgulama yapma ve adlî sicil belgesi alma imkânı sunulmuştur.
    
   Alanya Adalet Sarayı Santral
   0(242) 513 10 00 - 0(242) 512 93 59
   Adli Sicil Şefi 
   Dahili: 2173
  Adres

  Keykubat Bulvarı, 35 Metrelik Yol Üzeri 07400 Alanya/Antalya/Türkiye

  Telefon

  0 242 513 10 00

  0 242 512 93 59

  E-Posta