Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
  ADALET BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAMINA İLİŞKİN DUYURU
  01.06.2023

  T.C.
  ALANYA 
  ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 

  ADALET BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAMINA İLİŞKİN DUYURU

   

  Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 20.04.2023 tarihli  “Sözleşmeli Zabıt Kâtibi, Sözleşmeli Mübaşir, Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Sözleşmeli Şoför ve Sözleşmeli Hizmetli Personel İstihdamı Sınav İlânı” konulu ilanı ile istihdam edilecek sözleşmeli personelin uygulama ve sözlü sınavlarının yapılması için Adalet Komisyonu Başkanlığımıza sınav izni verilmiştir.

  Komisyonumuzca yapılacak olan Sözleşmeli Zabıt Kâtibi, Sözleşmeli Mübaşir, Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Sözleşmeli Şoför ve Sözleşmeli Hizmetli  unvanlarına ilişkin başvuru sonuçları aşağıdaki sorgulama ekranından  yapılabilmektedir.

  *Sözleşmeli Zabıt Kâtipliği pozisyonuna başvuranların başvuru sonuçları ile merkezi sınava (KPSS 2022) girip ve en az 70 puan alıp başvuranlar arasından en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen pozisyon sayısının 20 (yirmi) katına karşılık gelen, dolayısıyla başvuruları kabul edilen adayların klavye uygulaması  9 Haziran 2023 Cuma  günü  Saat 09:00'da Alanya Adliyesinde  yapılacaktır.
   (İlanda Belirtilen Kadro Sayısını Doldurmadığından KPSS Taban Puanı : 70)

  Başvurusu kabul edilip klavye uygulamalı sınavına katılmaya hak kazanan adayların yanlarında kimlik kartları ile birlikte sınav saatinden 30 dakika önce hazır olmaları gerekmektedir. Kimlik Belgesi bulunmayan adaylar ile mazereti bulunmaksızın belirtilen tarihte hazır olmayan adaylar klavye uygulama sınavına alınmayacaktır.

  *Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuranların başvuru sonuçları ile merkezi sınava (KPSS 2022) girip ve en az 70 puan alıp başvuranlar arasından en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının 3 (üç) katına karşılık gelen, dolayısıyla başvuruları kabul edilen adayların boy kilo ölçümleri 5 Haziran 2023  Pazartesi günü  saat 13:30'da Alanya Adliyesi A Blok 2. Kat Toplantı Salonunda yapılacaktır. Kimlik Belgesi bulunmayan adaylar ile mazereti bulunmaksızın belirtilen tarihte hazır olmayan adaylar boy ve kilo ölçümüne alınmayacaktır.

  (İlanda Belirtilen Kadro Sayısını Doldurmadığından KPSS Taban Puanı : 70)

  *Sözleşmeli Şoför pozisyonunda başvuruları kabul edilen  adayların uygulama sınavı  12 Haziran  2023 Pazartesi Saat 13:00'de yapılacak olup,   başvurusu kabul edilen uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adayların yanlarında kimlik kartları ile birlikte belirtilen gün ve saatte Alanya Adliyesi A Blok 4. Kat Komisyon Başkanlığı Kaleminde hazır bulunmaları gerekmektedir.

  *Komisyonumuzca yapılacak olan Sözleşmeli Mübaşir ve Sözleşmeli Hizmetli pozisyonlarına  başvuranların başvuru sonuçları ile merkezi sınava (KPSS 2022) girip ve en az 70 puan alıp başvuranlar arasından en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının 3 (üç) katına karşılık gelen, dolayısıyla başvuruları kabul edilen  adaylara ilişkin  başvuru sonuçları aşağıdaki sorgulama ekranından  yapılabilmektedir.

  Sözleşmeli Zabıt Katibi Uygulama Sınavı, Sözleşmeli Şoför Uygulama Sınavı ve Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi Boy Kilo ölçümüne ilişkin sonuçlar 15 HAZİRAN 2023 günü ADLİYEMİZ İNTERNET SİTESİNDE AÇIKLANACAKTIR.  

  Uygulama sınavında başarılı olanlar Zabıt Katibi ve Şoför,  Boy kilo ölçümünde başarılı olan Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Sözleşmeli Mübaşir ve Sözleşmeli Hizmetli pozisyonlarında  sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınavı  21 Haziran 2023  Çarşamba günü saat 09:00'da  Alanya Adliyesi A Blok 8. Kat. Toplantı salonunda yapılacak olup,  adayların  yanlarında kimlik kartları ile birlikte belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.
      İlgililere ayrıca tebligat yapılmayacak olup ilânen duyurulur. 01.06.2023 

   

                                                                                                                                                                                                             Erhan YILMAZ 
                                                                                                                                                                                                    Adalet Komisyonu Başkanı

  TC Kimlik No
  Adı
  Soyadı
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Keykubat Bulvarı, 35 Metrelik Yol Üzeri 07400 Alanya/Antalya/Türkiye

  Telefon

  0 242 513 10 00

  0 242 512 93 59

  E-Posta

  Adalet Bakanlığı Logosu