Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

  ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAMINA İLİŞKİN DUYURU
  01.06.2023

  T.C.
  ALANYA 
  ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
  ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

   

              Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 24.04.2023 tarihli “9.512 Sözleşmeli Pozisyon İçin Personel Alım Sınav İlanı” konulu ilanı ile, Alanya Kapalı Ceza İnfaz Kurumlarında istihdam edilecek Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memurluğu (erkek), Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memurluğu (kadın), Sözleşmeli Hemşire, Sözleşmeli Şoför, Sözleşmeli  Teknisyen(Gıda Teknolojisi) ve Sözleşmeli Teknisyen (Elektronik) unvanlarında sözleşmeli personelin uygulama ve sözlü sınavlarının yapılması için Adalet Komisyonu Başkanlığımıza sınav izni verilmiş olup anılan unvanlara  başvuruda bulunanların başvuruları değerlendirilmiş, değerlendirme sonucu  liste aşağıda açıklanmıştır.
              Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memurluğu (Erkek) ve İnfaz ve Koruma Memurluğu (Kadın) pozisyonlarına başvuranların başvuru sonuçları ile merkezi sınava (KPSS 2022) girip ve en az 70 puan alıp başvuranlar arasından en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının 3 (üç) katına karşılık gelen, dolayısıyla başvuruları kabul edilen adayların  boy kilo ölçümleri 05 Haziran 2023 Pazartesi  günü saat 13:30'da  Alanya Adliyesi A Blok  2. Kat Toplantı Salonunda yapılacaktır.
              Başvurusu kabul edilip boy ve kilo ölçümüne katılmaya hak kazanan adayların yanlarında kimlik kartları ile birlikte belirtilen gün ve saatte Alanya Adliyesi A Blok  2. Katta bulunan toplantı salonunda, ölçüm saatinden 30 dakika önce hazır olmaları gerekmektedir. Kimlik Belgesi bulunmayan adaylar ile belirtilen tarihte mazeretsiz  hazır olmayan adaylar boy ve kilo ölçümüne alınmayacaktır.
              Sözleşmeli Şoför pozisyonunda başvuruları kabul edilen  adayların uygulama sınavı  12 Haziran  2023 Pazartesi Saat 13:00'de yapılacak olup,   başvurusu kabul edilen uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adayların yanlarında kimlik kartları ile birlikte belirtilen gün ve saatte Alanya Adliyesi A Blok 4. Kat Komisyon Başkanlığı Kaleminde hazır bulunmaları gerekmektedir.
              İnfaz ve Koruma Memuru (Erkek), İnfaz ve Koruma Memuru (Kadın) adaylardan, boy kilo ölçümü sonrası sözlü sınava girmeye hak kazananlar ile  Hemşire, Şoför, Teknisyen (Elektronik), Teknisyen (Gıda Teknolojisi) adaylarından sözlü sınava girmeye hak kazananların sözlü sınav tarihleri 15 Haziran 2023 TARİHİNDE ADLİYEMİZ İNTERNET SİTESİNDE AYRICA AÇIKLANACAKTIR. 
              Başkanlığımızca yapılacak sınavlara ilişkin adayların uygulama/sözlü sınav tarihleri ve sonuçları adliyemizin internet sitesinde (https://alanya.adalet.gov.tr/) yayımlanacak olup, bu hususta Başkanlığımızca adaylara telefon ile bilgi verilmeyecektir.
   Başvuru sahiplerine ilanen tebliğ olunur.01.06.2023

   

   

                                                                                                                                                                                                             Erhan YILMAZ 
                                                                                                                                                                                                    Adalet Komisyonu Başkanı

  TC Kimlik No
  Adı
  Soyadı
  Güvenlik Kodu

  Sonuç

  Adres

  Keykubat Bulvarı, 35 Metrelik Yol Üzeri 07400 Alanya/Antalya/Türkiye

  Telefon

  0 242 513 10 00

  0 242 512 93 59

  E-Posta

  Adalet Bakanlığı Logosu