27 Haziran 2018
ALANYA L TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU İLE DİĞER (ANTALYA, ELMALI) CEZA İNFAZ KURUMLARINA YÖNELİK ALANYA ADALET KOMİSYONUNCA YAPILACAK OLAN SINAVLARIN ADAY TESPİT LİSTELERİNE İLİŞKİN DUYURU

T.C.
ALANYA ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

ALANYA L TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU İLE DİĞER (ANTALYA, ELMALI) CEZA İNFAZ KURUMLARINA YÖNELİK ALANYA ADALET KOMİSYONUNCA YAPILACAK OLAN SINAVLARIN ADAY TESPİT LİSTELERİNE İLİŞKİN DUYURU

Komisyon Başkanlığımızca (Alanya Sınav Merkezi) tarafından Alanya, Antalya ve Elmalı Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonlarına bağlı ceza infaz kurumlarına personel alımına ilişkin Aday Tespit Listeleri aşağıda yayınlanmıştır.

Sözleşmeli İnfaz ve Koruma Memurluğu için; KPSS puanına göre en yüksek puanı alarak Boy-Kilo ölçümüne katılmaya hak kazanan adayların boy/kilo ölçüm tarihi ve saati aşağıda yayınlanmıştır. Adayların belirtilen saatten 30 dakika önce Alanya Adliyesi önünde aşağıda belirtilen gerekli belgeler ve T.C. Kimlik numaralarını gösterir kimlik belgeleri ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihten sonra gelen adaylar ile gerekli belgeler ve kimlik belgesi yanında olmayan adayların boy/kilo ölçümü yapılmayacaktır.
Adayların, aşağıda belirtilen istenen evrakları boy kilo ölçümüne geldiklerinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Sözleşmeli Ceza İnfaz Kurumu Şoförlüğü için; KPSS puanına göre en yüksek puanı alan, şartları taşıyan ve şoförlük uygulama sınavına katılmaya hak kazanan şoför adaylarının isimleri ekte yayınlanmıştır. Uygulama sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimlerinin karşısında yer alan tarih ve saatten 30 dk. önce Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde sürücü belgeleri ve aşağıda istenilen diğer belgeler ile birlikte hazır bulunmaları gerekmektedir.
Sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri 16/07/2018 tarihinde açıklanacak olup, istenilen evrakları en geç 23/07/2018 tarihinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Sözleşmeli Teknisyen alımı için yapılan sıralamaya girerek sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylardan istenilen evraklar; en geç 23/07/2018 tarihine kadar Komisyon Başkanlığımıza ibraz edilmelidir. (Komisyonumuzca yapılacak işlemlere esas olmak üzere; istenilen evrakların bu tarih beklenmeksizin ivedilikle elden ibrazı ya da kargo-posta yoluyla gönderilmesi)

 

ALANYA Ceza İnfaz Kurumuna Personel Alımına İlişkin Aday Tespit Listesi

 1. ALANYA İnfaz ve Koruma Memuru Aday Tespit Listesi
 2. ALANYA Destek Personeli (ŞOFÖR) Aday Tespit Listesi

ANTALYA Ceza İnfaz Kurumlarına Personel Alımına İlişkin Aday Tespit Listesi

 1. ANTALYA Erkek İnfaz ve Koruma Memuru Aday Tespit Listesi
 2. ANTALYA Bayan İnfaz ve Koruma Memuru Aday Tespit Listesi
 3. ANTALYA Destek Personeli (ŞOFÖR) Aday Tespit Listesi
 4. ANTALYA Teknisyen (MOBİLYA) Aday Tespit Listesi


  ELMALI Ceza İnfaz Kurumlarına Personel Alımına İlişkin Aday Tespit Listesi
 1. ELMALI Erkek İnfaz ve Koruma Memuru Aday Tespit Listesi
 2. ELMALI Bayan İnfaz ve Koruma Memuru Aday Tespit Listesi
 3. ELMALI Teknisyen (ZİRAAT) Aday Tespit Listesi

 

SÖZLEŞMELİ ERKEK VE BAYAN İNFAZ VE KORUMA MEMURU (ALIM YAPILAN TÜM KOMİSYONLAR (ALANYA - ANTALYA - ELMALI) İÇİN
BOY/KİLO ÖLÇÜMÜ


29/06/2018 günü, saat 09:00'da ALANYA Adliyesinde yapılacaktır.

CEZA İNFAZ KURUMU DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)
UYGULAMA SINAVI

06/07/2018 tarihinde Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yapılacaktır

 

 

 

Aday Tespit Listesinde "KABUL" olarak belirtilen Tüm Adaylardan İstenen Belgeler:

- 4 Adet Fotoğraflı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Anne, Baba, Kardeşlerin, varsa Eş ve Çocukların Doğum Tarihleri Gün/Ay/Yıl formatında, açık adreslerin semt, ilçe ve il bilgilerinin net bir bilgisayarda doldurulmuş olması gerekmektedir.) (Formun en altında yer alan "Nüfus Cüzdanı Suretini Onaylayan" kısmı tarafımızca doldurulacağından boş bırakılması gerekmektedir.) Form bilgisayar ortamında, imza dışında kalem kullanılmadan doldurulmalıdır.

- 4 Adet Aile Bireylerini Gösterir Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (Nüfus Müdürlükleri veya e-devlet üzerinden)

- 4 Adet Arşiv Kayıtlı Sabıka Kaydı (Cumhuriyet Başsavcılıkları veya E-Devlet üzerinden)

- 4 Adet Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

- Eş durum dilekçesi bağlantı

- Güvenlik Soruşturması Formu bağlantı

Ayrıca tebligat yapılmayacak olup, ilgililere ilanen duyurulur. 27/06/2018