İCRA KATİPLİĞİ UYGULAMA SINAVINDA BAŞARILI OLARAK SÖZLÜ SINAVA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARA İLİŞKİN

DUYURU

Uygulama sınavında başarılı olarak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların aşağıdaki belgeleri en kısa zamanda Komisyon Başkanlığımıza teslim etmeleri veya bulunduğu yer Komisyon Başkanlığı / Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile göndermeleri gerekmektedir.

- 2 adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ( bilgisayar ortamında doldurulacak ve Komisyon Başkanlığımızca onaylanacak) (EK-1)

- 2 adet Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ( Nüfus Müdürlüklerinden temin edilecek)

- 2 adet Adli Sicil Kaydı (Adliye Adli Sicil Bürolarından temin edilecek)

- 2 adet Kimlik Fotokopisi

- Sağlıkla ilgili beyanı (EK-2)

- Mal Bildirim Formu (EK-3)

- 6x9 ebadında 2 adet Fotoğraf